Marcel De Cauwer

Marcel De Cauwer

Gedurende 60 jaar was Marcel De Cauwer de dirigent van het Brasschaats Mandoline-Orkest.  Marcel zat al van in de periode van het oorspronkelijke ‘schoolorkest’ in het BMO (zie geschiedenis van het orkest). Hij begon op 11-jarige leeftijd banjo te leren bij Robert Janssens in de gemeentelijke jongensschool van Brasschaat-Centrum. Uiteraard werd hij ook lid van het ‘schoolorkest’. Vrij snel ruilde hij de banjo voor een Embergher-mandoline. In het jeugdige BMO – van 1955 tot 1962 – speelde hij eerste mandoline. Vanaf 1959 greep hij ook naar de gitaar, eerst via zelfstudie, later met privélessen bij Robert Janssens.

In september 1962 volgde hij zijn leraar op als voorzitter en dirigent van het Brasschaats Mandoline-Orkest. Marcel’s degelijke kennis van zowel mandoline als gitaar heeft ongetwijfeld mee geholpen bij Robert Janssens om zijn opvolger te kiezen.

BMO onder leiding van Marcel De CAuwer tijdens concert voor Anna3 in november 2017
BMO onder leiding van Marcel De Cauwer tijdens concert voor Anna3 in november 2017

Studies en carrière

Marcel studeerde onderwijzer en regent Nederlands-geschiedenis. Hierna heeft hij de kans gekregen om naast deze vakken ook muzikale opvoeding en esthetica te geven in het dagonderwijs. Zo werden zijn hobby’s ook een deel van zijn beroep. Tijdens zijn onderwijsloopbaan was hij ook meer dan 20 jaar betrokken bij de werking van Jeugd en Muziek, onder meer bij de organisatie van talloze schoolconcerten, een boeiende opdracht die hem in contact bracht met heel wat professionele muzikanten en zijn visie op de muziek verruimde.

Verdere zelfstudie en interesse voor akkoordenleer en harmonie zette Marcel vrij snel aan tot het schrijven van bewerkingen. Zo verruimde hij het repertoire van het Brasschaats Mandoline-Orkest gevoelig. Naast een aantal klassieke werken werden ook heel wat lichtere nummers bewerkt. Onder de lichtere nummers rekenen we onder meer de bewerkingen van Griekse muziek waar het BMO voor bekend staat. Een voorbeeld hiervan is zijn bewerking van Kaymos van Mikis Theodorakis.

Naast enkele andere bewerkingen op basis van Mikis Theodorakis werden zo ook veel werken van Manos Hadjidakis (bv. Odos Oniron) en Stavros Xarhakos (bv. Freatida) in het repertoire opgenomen.

Samen met andere sterk geëngageerde mensen uit de Vlaamse mandolinewereld heeft Marcel geijverd voor de erkenning en uitbreiding van de mandolinecursussen op het niveau van de muziekacademies en het conservatorium.

In 2012 werd het 50-jarige dirigentschap van Marcel De Cauwer gevierd met een jubileumconcert. Naast een deel waar Marcel dirigeerde en repertoire koos uit de muziek doorheen de jaren, kwamen ook enkele gelegenheidsensembles de avond luister bijzetten.

BMO onder leiding van Marcel De Cauwer tijdens de jubileumconcerten in 2015
BMO onder leiding van Marcel De Cauwer tijdens de jubileumconcerten in 2015

Na het vieren van zijn 50-jarige dirigentschap bracht het BMO onder leiding van Marcel nog twee CD’s uit, Splendore in 2015 en Aspri Mera in 2021.

Naar aanleiding van zijn 60-jarige dirigentschap besloot Marcel om het dirigeerstokje in 2022 door te geven aan Daniëlle de Rover. Er werd een slotconcert gepland, en ook binnen het orkest werden festiviteiten georganiseerd om dit jubileum en de speciale gelegenheid te vieren. Marcel overleed op 4 november 2022, helaas nog voor het slotconcert kon plaatsvinden. Wij kijken met een enorm dankbaar gevoel terug op wat hij voor ons orkest en de mandolinewereld heeft verwezenlijkt.

Functie

De dirigent van een orkest heeft de belangrijkste rol. Het publiek kijkt meestal met verbazing en bewondering naar hoe een dirigent beweegt en een orkest hem volgt. Maar het meeste werk steekt in de voorbereidingen. De dirigent moet het repertoire kiezen en de interpretatie bepalen. Dat gebeurt in de voorbereidingen voor en tijdens de repetities.

Tijdens de repetities oefent de dirigent de stukken in en probeert de muzikanten zoveel mogelijk bij te staan. Door ervaring, muzikaal inzicht en kennis van instrumentale techniek weet een dirigent vaak snel een orkest te ondersteunen.

Hoewel een dirigent bepalend is en knopen moet doorhakken, moet hij wel samenwerken en overleggen. Eerst en vooral met het bestuur van het orkest (meer specifiek het muzikaal comité) voor het bepalen van het muzikale beleid en het aanvaarden van nieuwe leden. Anderzijds ook met de concertmeester op een aantal praktische gebieden.