Concertmeester – Joe Van Dunnegem

Joe Van Dunnegem

De concertmeester van het Brasschaats Mandoline-Orkest is Joe Van Dunnegem. Zijn studies mandoline volgde hij aan de muziekacademie van Merksem bij Lucie Vercammen. Hij gaf mandolineles aan de Jeugdmuziekschool van Kindervreugd in Antwerpen en verleende zijn medewerking aan concerten van diverse symfonische orkesten. Hij was tevens dirigent van het Mandoline-ensemble ‘Farandole’.

In het Brasschaats Mandoline-Orkest vertolkte hij onder meer de mandolineconcerti van Vivaldi, Cecere en Giuliano. Ook bij andere orkesten trad hij op als gastsolist, o.m. bij Divertimando uit Vilvoorde en bij het Antwerps Mandoline Orkest. Joe Van Dunnegem verleende zijn medewerking aan plaat- en cd-opnamen van onder meer Raymond Van het Groenewoud en het Adrivalan Orchestra.

Joe Van Dunnegem als concertmeester met enkele andere eerste en twee mandolines op het concert voor Anna 3 in november 2017
Joe Van Dunnegem als concertmeester met enkele andere eerste en twee mandolines op het concert voor Anna 3 in november 2017

Functie van een concertmeester

De concertmeester van een orkest is de belangrijkste persoon na de dirigent. Bij vocale ensembles was het al eeuwenlang gebruikelijk om met een dirigent te werken. Instrumentale ensembles combineerden de functies van dirigent en concertmeester lang in één persoon. Het duurt tot het einde van de barok (midden 18e eeuw) voor er meer beroep wordt gedaan op een aparte dirigent. Vanaf dan raken de rollen van dirigent en concertmeester en hun verantwoordelijkheden meer en meer ingeburgerd.

Een goed voorbeeld van zijn belang en relatie met de dirigent blijkt tijdens het binnenkomen van de dirigent of tijdens applaus. Het is immers de concertmeester die dan aan de muzikanten aangeeft om recht te staan of te gaan zitten. Uit respect schudt de dirigent doorgaans ook de hand van de concertmeester na het einde van een concert.

Joe Van Dunnegem als concertmeester, Marcel De Cauwer als dirgent en enkele andere eerste en twee mandolines plus onze eerste gitaar op het concert voor Anna 3 in november 2017
Joe Van Dunnegem als concertmeester, Marcel De Cauwer als dirgent en enkele andere eerste en twee mandolines plus onze eerste gitaar op het concert voor Anna 3 in november 2017

Concertmeester in een mandolineorkest

In een mandolineorkest leidt de concertmeester de eerste mandolines en speelt doorgaans de solo’s voor mandoline. Soms wordt wordt er voor concerto’s een speciale gastsolist uitgenodigd. Maar doorgaans worden mandolinesolo’s in concerti bij het Brasschaats-Mandoline-Orkest door de concertmeester gespeeld.

Een andere taak is het geven van suggesties over instrumentale technieken. Dat kan bijvoorbeeld gaan over plectrumtechniek, zoals het gebruik van wisselslag of een schuin plectrum. Ook kan dit gaan over een mogelijke vingerzetting. Daarnaast zal de dirigent af en toe in overleg treden over tempo’s en de te volgen interpretatie.