Algemene voorwaarden & Privacybeleid

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Het Brasschaats Mandoline-Orkest vzw (BMO) hanteert een aantal algemene voorwaarden voor verkoop van tickets of CD’s. Daarnaast hanteert het BMO een aantal regels inzake het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens die u hieronder in ons privacybeleid kan raadplegen.

Ticketverkoop

In eerste instantie even enkele voorwaarden over verkoop van tickets bij concerten die het BMO organiseert. (NB: wij zijn enkel verantwoordelijk en deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig bij evenement die het BMO zelf organiseert. Wij worden ook vaak gevraagd door andere organisatoren waardoor de verkoop en algemene voorwaarden van deze organisator worden gevolgd. Voor onze eigen concerten zijn op deze website tickets verkrijgbaar, bij andere organisatoren zal u worden doorverwezen.)

 • Tickets worden niet terugbetaald als de koper om één of andere reden het evenement niet (meer) kan bijwonen (ziekte, dubbele boeking etc), zelfs niet als deze voor aanvang van het concert worden terugbezorgd. Wel stellen we het op prijs als tickets worden terugbezorgd omdat we dan mogelijk mensen van een wachtlijst kunnen voorthelpen. (Ticketbestellingen horen trouwens bij de wettelijk voorziene uitzonderingen inzake herroepingsrecht.)
 • Mocht een evenement door het BMO als organisator worden afgelast, krijgt u uiteraard het volledige betaalde bedrag terug. (Het is wel mogelijk dat we een alternatief concert inrichten en u de keuze krijgt tussen terugbetaling of het nieuwe concert.)
 • Bij de verkoop van tickets is er sprake van twee tarieven: voorverkoop- en kassatarief. Bij voorverkoop moet er op voorhand worden betaald, kaarten worden klaargelegd aan de kassa. Indien de betaling nog niet is voldaan op de dag van de voorstelling, zal sowieso kassatarief worden toegepast.
 • Tickets doorgeven is uitdrukkelijk verboden overeenkomstig de wetgeving op verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen. Indien een ticket niet regulier wordt aangekocht behoudt het BMO zich voor de toegang tot het evenement te ontzeggen.

CD-verkoop

 • Tijdens de pauze van onze concerten en na de voorstelling kan u doorgaans aan een verkoopstand onze CD’s aankopen.
 • U kan ook één of meerdere CD’s aankopen via onze website. Daarbij worden wel verzendingskosten aangerekend. De CD of CD’s die u besteld via onze website worden u pas toegestuurd na betaling van het volledige saldo op onze rekening.
 • Indien u van uw aankoop wil afzien, kan u in dit geval beroep doen op het wettelijke herroepingsrecht.
  • Stuur uw CD(‘s) terug binnen de 14 dagen na ontvangst.
  • Het BMO zal u uw geld terugstorten. Normaal volledig, maar bij vaststelling van schade kan wel gebeuren dat er een aftrek van kosten gebeurt.

Privacybeleid

Het Brasschaats Mandoline-Orkest vzw (BMO) draagt zorg voor de privacy van haar leden en publiek. We hanteren hiervoor de regels van de Belgische en Europese richtlijnen (zoals de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van verwerking van persoonsgegevens of de General Data Protection Regulation). Hieronder kan je terugvinden hoe we gegevens verzamelen en verwerken en waarvoor we deze gegevens gebruiken, maar ook hoe je inzage kan vragen en/of vragen verwijderd te worden.

 

Hoe verzamelen we persoonlijke gegevens?

Via verschillende kanalen, maar steeds via een rechtstreekse actie van jou:

 • registratie voor onze nieuwsbrief op de website
 • registratie voor onze nieuwsbrief via invullen van een briefje na een concert
 • aankoop van tickets op onze website of via telefoon
 • aankoop van CD’s via onze website

Hierbij wordt je steeds uitdrukkelijk verzocht of je akkoord gaat met ons privacybeleid en het verwerken van je persoonlijke gegevens.

In mindere mate maar nog steeds relevant:

 • via gebruik van onze website (cookies, waarvoor je uiteraard wel de gebruikelijke waarschuwing krijgt)
 • via gebruik van sociale media (bv. facebook)

Deze gegevens worden in principe anoniem verzameld, maar het is niet uit te sluiten dat bepaalde gegevens zoals een IP-adres, je toestel, het systeem en/of de browser worden verzameld die toch inzicht geven in wie precies onze website bezoekt. Bij sociale media is bezoek van de pagina mogelijk ook anoniem, maar vanaf bepaalde acties (zoals like, share edm) zal je uiteraard ook je eigen account tot op een bepaalde hoogte aan de onze koppelen.

Ledenregister

Overeenkomstig de wetgeving inzake vzw’s verzamelen we ook de nodige gegevens voor een ledenbestand. Dit bestand delen we ook onderling, en daar verklaren de leden zich akkoord toe wanneer ze toetreden.

Welke gegevens houden we bij?

Bij bestellen van tickets via website: naam en e-mailadres
Bij bestellen van tickets via telefoon: naam, telefoon, e-mailadres (indien beschikbaar)
Bij bestellen van CD”s: naam, e-mailadres en fysiek adres.
Bij inschrijven op onze nieuwsbrief: naam en e-mailadres.

Voor het ledenbestand: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel ook extra gegevens die nodig zijn voor verzekeringen.

We verzamelen (via website cookies) gegevens over welke delen van de website je gebruikt, de toestellen waarmee en van waar je dit doet.

Waarvoor gebruiken we de gegevens?

Enkel voor intern gebruik, dat wil zeggen dat wij de gegevens niet zullen doorgeven naar derden buiten de eigen organisatie.

Enkel voor het oorspronkelijke doel: indien u gegevens ingeeft voor bestelling van een CD, zullen we u niet automatisch toevoegen aan de nieuwsbrief (tenzij u zich daar uitdrukkelijk mee akkoord verklaart).

Sommige gegevens houden we bij om inbreuken op wetgeving of fraude te kunnen opsporen (bv. bij aankoop zullen we gegevens een tijdlang bijhouden).

Hoe lang houden we gegevens bij?

In principe maar tijdelijk, maar er zijn uitzonderingen.

Alle gegevens die verband houden met financiële verplichtingen (zoals bestellingen van CD’s en tickets die ook verband houden met betalingen) zijn wettelijk verplicht bij te houden tot 7 jaar na het fiscaal jaar van de verplichting.

Gegevens in verband met de nieuwsbrief houden we relevant tot de actief ingeschreven personen: als u zich laat verwijderen, worden uw gegevens allemaal verwijderd.

Gegevens in verband met bezoek aan de website zoals via cookies zowel als onze sociale media, houden we in principe zo lang bij als onze rapportage-tools (zoals Google analytics) ons toestaan.

Bescherming van de gegevens

Het BMO doet er alles aan om uw gegevens te beschermen. Alvast de gegevens die via onze website of andere informatica worden bijgehouden worden zoveel mogelijk beschermd.

Zo voorzien wij automatische updates om security issues te vermijden, daarnaast zijn er enkele voorzieningen getroffen om hacking van de gegevens te voorkomen en de impact indien het zich voordoet te voorkomen.

Inbreuken zullen overeenkomstig de wetgeving worden gemeld aan de nodige autoriteiten en binnen de voorziene termijn. Omdat we transparantie hoog in het vaandel dragen zullen we zo’n inbreuken ook delen via website, sociale media en onze nieuwsbrief.

Cookies

De website van het Brasschaats Mandoline-Orkest gebruikt zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die op je toestel worden bijgehouden. Cookies worden gebruikt om:

 • te analyseren hoe gebruikers onze website bezoeken
 • prestatie van de website te bekijken
 • je voorkeuren bij te houden

Wij maken bezoekers ook bewust van deze cookies door een waarschuwing wanneer je onze website bezoekt. Je kan eventueel via de instellingen van je browser geen of niet alle cookies toestaan. Voor meer informatie of in de documentatie van je browser moeten opzoeken hoe je dat kan doen. Indien je cookies blokkeert, zullen bepaalde delen van de website niet langer werken en kan je onze website niet optimaal gebruiken.

Vragen & klachten

Indien je na bovenstaande nog vragen of klachten hebt kan je uiteraard bij ons terecht.

Je hebt sowieso recht op inzage in je gegevens. Je kan ons hiervoor contacteren (met gedetailleerde uitleg over wie het gaat en welke domeinen je aanbelangen).

Je mag ons ook vragen je gegevens te verwijderen. In dat geval zullen we er zorg voor dragen alle gegevens uit onze systemen te verwijderen. Wel zullen wij onze wettelijke verplichtingen nakomen, bijvoorbeeld in verband met het bijhouden van financiële gegevens tot 7 jaar na het fiscale jaar van de transactie.

Sowieso kan je ook vragen om je gegevens te laten bijwerken. Uiteraard is het zinvol om bij wijziging van een adres of e-mailadres dit ook aan ons te laten weten en dan passen wij onze gegevens zo snel mogelijk aan. Bij onze nieuwsbrief kan je vrij makkelijk je gegevens zelf aanpassen.

Voor alle andere vragen of klachten kan je je richten tot onze algemene contactpagina.

Bijwerken privacybeleid

Dit privacybeleid kan in sommige gevallen worden aangepast door het BMO, bv. door nieuwe diensten of feedback of een wijziging in de wetgeving.