Pieter Van Tichelen jurylid bij de ‘Giacomo Sartori’-wedstrijd

Normaal spreken we niet zo gauw over de individuele leden van ons orkest. Iedereen bij ons is even belangrijk, en we zijn vooral trots op onze gezamenlijke prestaties. In volle aanloop naar het komende concert is er toch ook een mededeling over één van onze leden omwille van een speciale gelegenheid.

Eerst even de nodige achtergrond. Pieter Van Tichelen is al sinds 1993 muzikant bij het BMO, en daarnaast al een tiental jaren lid van het bestuur, vervangend dirigent en de geluidstechnicus die onze CD’s maakt. Daarbuiten is hij sowieso ook erg actief op mandoline (Duo Dolciastro, folkband Aerdewerck, of met allerlei symfonische of opera-orkesten). Ook is Pieter als licentiaat in de musicologie gespecialiseerd in mandolinegeschiedenis. Hij ontdekte al tientallen 17e- en 18e-eeuwse manuscripten en drukken met mandolinemuziek. Eén stuk daarvan, het Quartetto van Totti, bewerkte hij voor het BMO en dat staat al enkele jaren op het repertoire.

Naast de muzikale bleven zijn academische prestaties niet onopgemerkt. Zodoende werd hij al tweemaal uitgenodigd als gastprofessor aan het conservatorium in Antwerpen (vak mandolineliteratuur), en werd hij vorig jaar uitgenodigd voor een lezing aan de universiteit van Mainz.

Waar we echter erg trots op zijn, is zijn recente uitnodiging als jurylid van de internationale wedstrijd Giacomo Sartori voor mandoline-gitaarduo’s, mandolinekwartetten, -kwintetten en -orkesten. Eind deze week zal Pieter dus drie dagen in Italië verblijven om de interpretaties van de ingeschreven ensembles te beoordelen. De muzikale leiding van de wedstrijd is in handen van Ugo Orlandi.

Stiekem steken we een pluim op de hoed van ons Brasschaats Mandoline-Orkest, uiteindelijk toch de voedingsbodem voor Pieter’s muzikale en academische prestaties.